Opłaty


Opłata za system

Indywidualnie dla Państwa firmy

Joblift.app to nowy system. Jego koszty i opłacalność zależą od wielu czynników. Dlatego zdecydowaliśmy się na ustalanie wartości wraz z Państwem.

Dzięki temu możemy określić poziom opłaty, która spełnia warunki opłacalności. Dla Państwa i dla nas.

Prosimy o kontakt na adres kontakt@joblift.app

Opłata dla kierowcy

Wyznacza ją kierowca

Jest ustawiana dla każdego przejazdu

Odliczona kwota

Pasażer powinien mieć odliczoną kwotę. Może z kierowcą umówić się inaczej, o ile zrobi to przed wyjazdem.

Wysokość opłaty

Opłata służy podziałowi kosztów przejazdu między kierowcę i pasażerów